Heilige Jozef, patroon van de stervenden

Heilige Jozef, patroon van de stervenden


Heilige Jozef, die alleen het voorrecht hebt genoten te sterven in de omhelzing van Jezus en Maria, en die daarom eveneens wordt aangeroepen als patroon van de stervenden, wij bidden u: sta allen bij die heden moeten sterven en sta ook ons bij in het uur van onze dood. verkrijg voor ons, dat wij op dat ogenblik, gesterkt door de genademiddelen van de heilige Kerk, en bijgestaan door Jezus, Maria en uzelf, vredig mogen ontslapen in God, om te ontwaken tot het eeuwig geluk bij u in de hemel. Amen.