Litanie van de heilige Jozef

Litanie van de heilige Jozef.

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, ŽŽn God, ontferm U over ons.
Heilige Maria, * bid voor ons.
Heilige Jozef, *
Roemrijke afstammeling van David, *
Licht van de Aartsvaders, *
Bruidegom van de Moeder van God, *
Kuise bewaarder van de Maagd, *
Voedstervader van de Zoon van God, *
Zorgvolle verdediger van Christus, *
Hoofd van het heilige huisgezin, *
Zeer rechtvaardige Jozef, *
Zeer kuise Jozef, *
Zeer voorzichtige Jozef, *
Zeer sterke Jozef, *
Zeer gehoorzame Jozef, *
Zeer getrouwe Jozef, *
Spiegel van geduld, *
Beminnaar van de armoede, *
Voorbeeld van de werklieden, *
Luister van het huiselijk leven., *
Beschermer van de maagden, *
Steun van de huisgezinnen, *
Troost van de ongelukkigen, *
Hoop van de zieken, *
Patroon van de stervenden, *
Schrik van de duivelen, *
Beschermer van de heilige Kerk, *
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, * spaar ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, * verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, * ontferm U over ons.

V. God heeft hem aangesteld tot heer over zijn huis;
A. En tot beheerder van al zijn bezittingen.

Laat ons bidden
God, Gij hebt U in uw onvolprezen voorzienigheid gewaardigd de heilige Jozef te kiezen tot bruidegom van uw allerheiligste Moeder; wij bidden U: verleen ons, dat wij verdienen hem als voorspreker te hebben in de hemel, omdat wij hem als beschermer vereren op aarde. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.