Heilige Jozef, patroon van de arbeiders

Heilige Jozef, patroon van de arbeiders

God, Schepper van al wat bestaat, Gij hebt voor de mens de arbeid gemaakt tot wet van zijn leven. Geef dat wij, onder de bescherming van de heilige Jozef, naar zijn voorbeeld het werk volbrengen dat Gij ons opdraagt en het loon te ontvangen dat Gij belooft.
Door Christus onze Heer. Amen.