Gebeden voor de stervenden II

Gebeden voor de stervenden

Voor degenen die vandaag zullen sterven

Almachtige en barmhartige God, Gij betoont uw liefde aan al uw dienaars, waar zij ook zijn. Luister in uw goedheid naar ons gebed voor hen die vandaag zullen sterven. Laat allen die door het kostbaar Bloed van uw Zoon zijn verlost, zonder zonde heengaan uit deze wereld, om voor altijd te kunnen rusten in de schoot van uw barmhartigheid. Door Christus onze Heer. Amen.