Gebeden van een zieke

Gebeden van een zieke

Heer, ik ben ziek. Nu verlang ik meer dan vroeger naar mijn dagelijks werk. Vooral nu ervaar ik wat het betekent gezond te zijn, wat het betekent te mogen werken in eenvoud en eentonigheid.
Heer, nu ik ziek ben, voel ik me soms ontmoedigd. het doet me zo'n pijn van anderen afhankelijk te zijn... geen dienst te kunnen bewijzen.... Het doet me pijn te moeten lijden... het doet me pijn mij veel te moeten ontzeggen. En toch, Heer, ervaar ik geluk en tevredenheid. De mensen die mij verzorgen en bezoeken geven mij troost en moed. Ik dank U daarvoor en ik vraag U mildheid en geduld voor mezelf, opdat ik deze mensen nooit zal ontmoedigen in hun goed-zijn.
Heer, aan zovele zieken, blinden, melaatsen, lammen, doven.... hebt Gij de gezondheid weergegeven. Genees ook mij. Genees mij door de bekwaamheid en de toewijding van al die mensen, die mij verzorgen. Sterk mij ondertussen, opdat ik in mijn ziek-zijn niet ontmoedigd zal worden. Help mij, opdat ik ongezien in de stilte van mijn ziekenkamer de liefde zal kunnen beleven.
Heer, voor mensen die zieken verzorgen en helpen en voor hen die zieken bezoeken hebt Gij gezegd: "Toen Ik ziek was hebt gij Mij bezocht." Gij zegt daar, Heer, dat alles wat voor de zieken gedaan wordt, voor U gedaan wordt. Ben ik dan in mijn ziekte meer verbonden met U dan anders? Leer me dat beter geloven.
Aanvaard dan mijn leed, Heer,  voor die mensen die te rijk of te arm, voor hen die ontmoedigd of te vrijmoedig zijn en voor allen die moeite hebben om U te erkennen. Amen.