Gebeden van bejaarden

Gebeden van bejaarden

Heer God, ik behoor tot de mensen die men oud noemt. Ik leef in de avond. Weldra zal het nacht zijn. Laat mij niet alleen bij de laatste schreden.
Mijn leven had voor anderen eenmaal waarde en betekenis. Ik heb gewerkt, geleden en van uw schepping genoten. Wat ik gedaan heb, ligt al weer zo ver achter mij. Ondanks alles wat ik heb mogen doen, weet ik dat ik met lege handen voor U sta. Neem mij zoals ik ben.
Ik wil niets liever dan mij toevertrouwen aan uw goedheid. Laat mij niet los!
Mijn krachten nemen af, ziekten slopen mijn lichaam. Ik wil niet vluchten in illusies,
geen valse verwachtingen koesteren. Ik probeer 'ja doe maar, Heer' te zeggen en alles te aanvaarden uit uw hand.
Moge de tijd die mij nog gegeven wordt, heilzaam zijn voor mij en voor anderen.
Heer, geef mij daartoe liefde, opgewektheid, Geloof en vertrouwen.
Help mij los te weken wat onder de mensen verhard is, hen te verzoenen die van elkaar vervreemd zijn. Geef mij hiervoor de woorden, de glimlach en een vonk van uw liefde. Amen.


Heer, ik voel dat het werk van mijn leven gedaan is en dat ik niet langer in mijn omgeving de helpende hand kan reiken: ik word oud (of: ik ben te oud). Zegen nu mijn ouderdom, laat mij gewaarworden dat ook de levensavond zijn milde licht en koesterende warmte heeft. Laat mij ook geestelijk, inwendig, tot rust komen, en de tijd die mij op aarde rest, gebruiken om uw weldaden in dankbaarheid te gedenken,
mijn menigvuldige tekortkomingen goed te maken door berouw, en mij te bezinnen op de rekenschap die ik zal moeten geven voor uw rechterstoel.
Help mij de kwalen van de oude dag geduldig, ja met liefde te verdragen, opdat de ouderdom mij werkelijk moge worden tot een 'gezegende leeftijd', die veel of zelfs alles delgt van de straffen die mijn zonden verdienen.
Zo kunnen en zo m—gen deze laatste jaren nog rijkelijk vruchtbaar zijn voor mij, en zelfs nog machtig bijdragen tot de vestiging van uw Rijk op aarde, door mijn lijdzaamheid en overgave aan uw heilige wil. Geef mij tenslotte de genade van de laatste sacramenten en een wŽl voorbereide zalige dood om dan in uw heerlijkheid U te aanschouwen en te danken. Amen.