Gebeden voor zieken

Gebeden voor zieken

God, uw enig geboren Zoon heeft overeenkomstig uw wil onze kwalen gedragen om ons te tonen wat menselijke zwakheid en geduld vermogen.
Gij alleen zijt onze toevlucht. Verhoor in uw goedheid ons gebed voor de zieken en voor allen die onder pijn lijden, leed en ziekten gebukt gaan. Laat hen beseffen dat zij behoren tot hen die door Christus zalig worden geprezen, en dat zij met Hem verenigd zijn in zijnĀ  lijden voor het heil van de wereld.
Door Christus onze Heer. Amen.