Vierde gebed

Vierde gebed

Onze Vader,  Wees Gegroet.

O Jezus, hemelse geneesheer, aan het kruis geslagen om onze wonden door de uwe te
genezen, wees indachtig de ontelbare kneuzingen, die Gij in al uw uiteengeschokte
ledematen hebt doorstaan zodat er geen smart kan vergeleken worden bij de uwe.
Van het hoofd tot de voeten was er geen enkel lichaamsdeel onaangetast en toch hebt Gij in deze oceaan van wee, voortdurend tot den Vader gebeden voor Uw vijanden: "Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen".Door deze oneindige barmhartigheid, moge de gedachte aan uw grenzeloos lijden bij ons een volmaakt berouw en de vergiffenis van al onze zonden verwerven.
Amen.