Derde gebed

Onze Vader,  Wees Gegroet.

O Jezus, schepper van Hemel en aarde, oneindige God, alles beheersende almacht; herinner U de bittere smarten die Gij hebt geleden, toen de joden uw heilige handen en tedere voeten met zware nagels hebben doorboord.Ten einde uw lichaam in de gewenste houding te brengen hebben zij met onuitsprekelijke wreedheid U op het kruis uitgestrekt en langs alle zijden uw eerbiedwaardige ledematen uiteen getrokken.
Aldus breidden de wonden zich steeds verder uit en verwekten telkens nieuwe en
grievende pijnen. Ik smeek U, o Jezus, door de gedachtenis aan dit grenzeloos leed van het Kruis, mij uw vrees en uw liefde te schenken.
Amen.