Voor de gevangenen

Voor de gevangenen

Almachtige en barmhartige God, voor U alleen heeft het mensenhart geen geheimen. Gij weet wie rechtvaardig is en bij U vindt de zondaar rechtvaardiging. verhoor ons gebed voor uw dienaren die gevangenisstraf ondergaan. Geef, dat geduld en hoop hun leed verzachten en dat zij spoedig zonder moeilijkheden naar hun huis kunnen terugkeren.

Door Christus onze Heer. Amen.