Gebed om priesterroepingen

Gebed om priesterroepingen

Gij Heer, die wilt dat allen zalig worden, schenk aan uw volk vele en ijverige priesters, opdat het geen gebrek heeft aan leiders voor hun eeuwig heil. Laat, Heer, de jongemannen de grote waarde van de roeping to het Priesterschap beseffen en stort in vele harten een brandend verlangen, om als priester uw goddelijke Zoon te dienen bij het werk van de verlossing van de mensen.

Geef aan de vaders en moeders licht en kracht, opdat zij hun kinderen graag aan de Kerk schenken voor uw dienst, en opdat zij met wijsheid de roeping van hun zonen tegen alle verleiding beschermen. Heer, de oogst is groot, maar werklieden zijn er weinig. Zend daarom werklieden in uw oogst, die met heilige ijver werken voor uw glorie en het heil van de onsterfelijke zielen.

Door Christus onze Heer. Amen.