Gebed voor het Missiewerk

Gebed voor het Missiewerk

(Paus Pius XI heeft in de encycliek 'Rerum Ecclesiae' gevraagd, of alle gelovigen aan het rozenhoedje een gebed voor de missie zouden willen toevoegen.)

Dat Gij U gewaardigt alle dwalenden tot de eenheid van de Kerk terug te roepen en alle ongelovigen tot het licht van het Evangelie te brengen. * wij bidden U, verhoor ons.

  1. Heer, verhoor mijn gebed,
  2. En mijn geroep kome tot U.

Laat ons bidden

God, die wilt dat alle mensen zalig worden en tot de kennis van de Waarheid komen: zend, smeken wij U, werklieden in uw oogst, en geef hun met alle vertrouwen uw woord te verkondigen, opdat uw woord zich verbreide en verheerlijkt worde, en alle volkeren U erkennen, de enig ware God, en die Gij gezonden hebt, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die met U leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen,

Koningin van de apostelen, * bid voor ons.

Alle heilige apostelen, * bid voor ons.

Heilige Franciscus Xaverius, * bid voor ons.

Heilige Teresia van het Kindje Jezus, patrones van het missiewerk, * bid voor ons.