Toewijding aan het heilig Hart van Jezus II

Toewijding aan het heilig Hart van Jezus


Heer Jezus, Gij hebt ons uw hart getoond en gezegd: 'Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke wie in Mij gelooft, want stromen van levend water zullen uit mijn Hart vloeien' (Jo. 7).Gij hebt zelf gewezen op uw Hart om ons goedheid en nederigheid te leren. Op het Kruis werd uw zijde doorstoken en vandaar ontvangen wij genade op genade.
Uw Hart is het grote teken van uw liefde voor ons. Uw Hart is het hart van de Kerk, Gods gezin, waarin wij allen broeders en zustersĀ  zijn.
Heer, wij bidden U, maak ons hart gelijkvormig aan uw Hart. Geef ons een nieuw hart en stort een nieuwe geest in ons binnenste.
Laat uw liefde in ons allen zijn, zodat wij U en elkaar liefhebben. Om dit te bereiken wijden wij ons toe aan U: onze ziel en ons lichaam; alles wat wij zijn en bezitten, opdat wij door U gevormd worden tot medewerkers aan de verlossing van de wereld. Amen.