Door het heil van uw kruis

Door het Kruis komt het heil

Heer Jezus Christus, Gij zijt zachtmoedig en nederig van hart, barmhartig en vredelievend, arm en om de gerechtigheid gedood.
Langs de weg van het Kruis zijt Gij de heerlijkheid binnengegaan, om ons de weg van het heil te tonen.
Verleen dat wij uw Blijde Boodschap vol vreugde ontvangen en leven naar uw voorbeeld, als erfgenamen en deelgenoten van uw Rijk, waar Gij leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.