Negende gebed

Negende gebed

Onze Vader,  Wees Gegroet.

O Jezus, Koning vol deugden en behagen voor den geest, herdenk het zieleleed waardoor
Gij, bij het naderen van den dood, overweldigd waart toen de joden U steeds hebben
beledigd en bespot. Dan hebt Gij in uw doodstrijd tot den Vader geroepen: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten."Door deze doodsangsten smeek ik U,
O mijn zaligmaker, mij in de verschrikking van den dood niet te verlaten.
Amen.