Achtste gebed

Onze Vader,  Wees Gegroet.

O Jezus, genoegen voor het hart en zoete vreugde voor den geest, door de bittere gal en
edik die Gij op het kruis hebt willen proeven uit liefde tot ons, vergun, dat wij tijdens ons leven waardig uw kostbaar bloed en lichaam mogen ontvangen tot troost en geneesmiddel voor onze zielen.
Amen.