Noveengebed ter Genezing

Noveengebed ter Genezing

Hemelse Vader, U bent nauw betrokken bij het gevecht dat ik op dit moment strijd…
U kent de pijn en de wanhoop.
U kent het verlangen van mijn hart om van deze ziekte genezen te worden.
Ik vraag U nu om Uw genezende aanraking.
Ik weet dat U in staat bent om mij te genezen, net zoals in de Bijbelse tijden.
Ik begrijp ook dat U zal kiezen wat voor mij het beste is.
Ik bid dat ik door deze beproeving dichter tot U zal komen
Dat U mijn troost en mijn kracht zal zijn.
Ik bid dat U uiteindelijk, wat er ook gebeurt, geëerd zult worden door wat er met mij gebeurt.
Ik bid dit in de naam van Jezus Christus.
Amen.