Noveengebed tot O.L.Vrouw van Rust

Noveengebed tot O.L.Vrouw van Rust

Vader in de hemel, door de engel Gabriƫl hebt gij Maria uitgenodigd, om mee te werken aan Uw plan van verlossing en heil voor deze wereld.
Door haar Jawoord op Uw uitverkiezing heeft Maria zichzelf geheel en al te beschikking gesteld.
In haar schoot hebt Gij ons Uw Zoon Jezus geschonken, als een mens onder de
mensen op aarde.
Door haar geloof en gebed heeft Maria van dag tot dag ontdekt, wat Gij haar vroeg te doen.
Heel haar leven stond in dienst van U en van de mensen.
Zo is de Moeder van Uw Zoon onder het kruis ook onze Moeder geworden.
Goede God, Wij bidden U:
Schenk ons de vreugde dat Maria ons bijstaat in alle nood;
Dat zij voor ons ten beste spreekt, wanneer wij vergeten te bidden;
Dat zij ons nabij blijft, wanneer wij angstig zijn of moedeloos;
Dat Maria ons de weg toont die leidt naar vrede en echte vrijheid;
Dat de gedachtenis aan de Moeder van Smarten ons helpt onze beproevingen moedig te verwerken.
God, geef ons door Maria dat wij trouw blijven aan Uw liefde zoals zij; sta toe dat Maria ons in het uur van onze dood mag binnenleiden in Uw Rijk, voor altijd.
Maria, die wij aanroepen als O.L.Vrouw van Rust, bid voor ons.
Amen.

O.L.Vrouw van Rust, heppeneert Maaseik
(Belgiƫ Limburg)