Gebed voor de Internationale bidweek

Gebed voor de Internationale bidweek

'Mogen zij allen een zijn, zoals de Gij, Vader, het zijt in Mij, en Ik in U; mogen zij ook een zijn in Ons, opdat de wereld gelove, dat Gij Mij hebt gezonden.'
V. Ik zeg u: Gij zijt Petrus:
A. En op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen.

Laat ons bidden

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: 'Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u.'  Let niet op onze zonden, maar op het Geloof van uw Kerk. Vervul uw belofte: geef vrede in uw Naam en maak ons  één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.