Opdracht van het kostbaar Bloed

Opdracht van het kostbaar Bloed

Eeuwige Vader, ik offer U het kostbaar Bloed van Jezus Christus tot uitboeting van mijn zonden, tot bevrijding van de gelovige zielen, en voor de noden van de heilige Kerk. Amen.