Gebed voor deze dag

Gebed voor deze dag

God, onze Heer, leer ons de tijd van uw genade herkennen, deze dag, die Gij ons geeft, om goed te maken, wat wij verzuimd hebben, om terug te keren tot U.
Verdrijf duisternis uit ons hart en laat uw licht verschijnen in ons leven.
Help ons naar uw toekomst leven en uitzien naar wat nog groeien kan als wij de goede tijd gebruiken, die Gij ons geeft, door en met Jezus Christus, uw Zoon. Amen.