Gebed om hulp

Gebed om hulp


God, geef leiding aan ons denken en doen, en leer ons uw bedoelingen te begrijpen.
Heer, sta uw volk bij! Help ons tegenslag moedig te dragen en U onbaatzuchtig te dienen. Bescherm ons tegen alle gevaren en zegen de plaats waar wij wonen. Heer, toon ons uw barmhartigheid.