Kom Heilige Geest

Kom Heilige Geest

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.

  1. Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden.
  2. En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden

God Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen: geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten, en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus onze Heer.

Amen.