Dank en smeking

Dank en smeking


Wij danken U, heer: in Maria hebt Gij ons een moeder gegeven, een voorbeeld voor allen; heilig ons op haar voorspraak.
Zij werd overschaduwd door de Heilige geest en mocht uw Zoon ontvangen; schenk ons op haar voorspraak de vruchten van de Geest.
Zij stond bij het Kruis, sterk in haar geloof; zij was vol vreugde na Christus' verrijzenis; geef op haar voorspraak kracht, als wij lijden, en hoop die tot blijdschap stemt.
ten hemel opgenomen, deelt zij in de glorie van de verrezen Christus; laat alle overledenen haar volgen in de vreugde van de verrijzenis en moge zij ons de weg wijzen die leidt naar het eeuwige leven.
heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te allen tijde ons behoud. help ons op voorspraak van de Maagd Maria in de noden van dit ogenblik en laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is.
Door Christus onze Heer. Amen.