Voor de kerk (H. Jozef)

Voor de kerk

(Paus Pius IX heeft de heilige Jozef in 1870 tot patroon van de Kerk verklaard)

Roemrijke heilige Jozef, door God bent u uitgekozen om voedstervader van Jezus, de zuivere bruidegom van de allerheiligste Maagd en het hoofd van de heilige familie te zijn. Door de plaatsbekleder van Christus bent u uitgekozen om de hemelse patroon en beschermer van de Kerk te zijn, die Jezus gesticht heeft. Met het grootste vertrouwen roep ik uw machtige bijstand in voor geheel de strijdende Kerk op aarde. Bescherm met vaderlijke liefde onze heilige vader de Paus en al de bisschoppen en priesters die met de heilige Stoel van Petrus zijn verenigd.
Wees in de wederwaardigheden van het leven de verdediger van allen die aan de zaligheid van de zielen werken en maak dat alle volkeren bereidwillig de genade van de Kerk aanvaarden om hun eeuwig geluk te bereiken. Amen.