Heilige Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen

Heilige Michaël, Gabriël en Rafaël, aartsengelen (29 september)

God, Gij ordent alle sop wonderbare wijze: Gij geeft aan engelen en mensen ieder een eigen taak. Wij bidden U: laat hen die in de hemel altijd voor U staan om U te dienen, ook bij ons op aarde zijn om ons leven te beschermen. Door Christus onze Heer. Amen