Heilige Servatius

Heilige Servatius   4e eeuw (13 mei)

God, Gij hebt aan uw volk de heilige Servatius geschonken die ons de leer van het Evangelie heeft verkondigd. Wij bidden U, laat ons op voorspraak van de grote bisschop uw liefdevolle bescherming ervaren, zodat wij voor alle onheil worden gevrijwaard en tot onze vreugde U altijd ongestoord de eer kunnen bewijzen die U toekomt.

Door Christus onze Heer. Amen.