Heilige Bonifatius

Heilige Bonifatius   754 (5 juni)

Heer God, moge de heilige martelaar Bonifatius onze voorspreker zijn bij U. Schenk ons op zijn gebed de kracht om het Geloof, dat hij verkondigd en met zijn bloed bezegeld heeft, standvastig te bewaren en daarvan moedig te getuigen in onze daden.

Door Christus onze Heer. Amen.