Alle Heilige Verkondigers van het Geloof

Alle Heilige Verkondigers van het Geloof in ons vaderland (6 november)

Almachtige en barmhartige God, door de prediking van de heilige die Gij tot onze voorouders hebt gezonden, hebt Gij hun het licht van het Geloof geschonken. Wij bidden U: laat ons Christus' Naam met ere dragen en steeds met daden getuigen van het Geloof dat wij belijden.

Door Christus onze Heer. Amen.