Schuldbelijdenis

Schuldbelijdenis

Ik belijd voor de almachtige God, - en voor u allen, - dat ik gezondigd heb - in woord en gedachte - in doen en laten - door mijn schuld, - door mijn schuld, -

door mijn grote schuld. - Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd Maagd, - alle engelen en heiligen, - en u, broeders en zusters, - voor mij te bidden tot de Heer, onze God.

Amen.