Eén met Jezus

Eén met Jezus

Hart van Jezus, vol liefde en genade, blijf voor altijd verbonden met mij.

Hart van Jezus, reinig en heilig hart, waarvoor U uw kostbaar Bloed vergoten hebt.

Neem daaruit weg alle neigingen, die uw heilige liefde tegenwerken; neem weg alle overdreven zorg voor het aardse, waardoor het verlangen naar de eeuwige goederen wordt verstikt. Vervul daarentegen mijn hart van een gloeiend verlangen naar het eeuwig leven, naar de vreugde van de hemel, naar de onverbreekbare vereniging met U. Amen.