Twaalfde gebed

Twaalfde gebed

Onze Vader,  Wees Gegroet.

O Jezus, spiegel van waarheid, band van eendracht en liefde, herdenk de menigvuldige
wonden die gans uw lichaam hebben overdekt, U hebben verscheurd en roodgekleurd door het vergieten van uw aanbiddelijk bloed. O mateloze pijn die Gij voor ons in uw maagdelijk lichaam hebt doorstaan; o goede Jezus, wat kunt Gij nog meer doen! Ik smeek U, O mijn zaligmaker, al uw wonden diep in mijn hart te prenten, ten einde er voortdurend uw smart en uw liefde te voelen. Moge uw liefde in mij elke dag aangroeien en moge de vrucht van uw lijden mijn ziel louteren opdat ik bij U, de bron van alle goed en vreugde, veilig moge aankomen; moge deze wens, o zoetste Jezus, in het eeuwige leven verwezelijkt worden.
Amen.