rozenkransgeheimen
Geschreven door Johfrael   
Tuesday 21 November 2006

De geheimen van de rozenkrans

Van oudsher zijn er vijftien geheimen van de rozenkrans, drie groepen van vijf. Deze drie groepen worden de Blijde Geheimen, de Droevige Geheimen en de Glorievolle Geheimen genoemd. In oktober 2002 heeft paus Johannes Paulus II er een groep geheimen aan toegevoegd: de Geheimen van het Licht.

Het woord geheim bedoelt niet te zeggen dat het iets is dat verborgen is. Geheim is de vertaling van het Latijnse woord mysterium. We kunnen dus ook spreken over de mysteries van de rozenkrans. Een mysterie is niet iets dat verborgen is, maar iets dat we nooit helemaal kunnen begrijpen. We kunnen wel over een mysterie denken, we kunnen het overwegen en er over mediteren. En precies dat doen we in het rozenkransgebed.

 


De Blijde Geheimen:

   1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria (Lucas 1,26-38)
   2. Maria bezoekt haar nicht Elizabeth (Lucas 1,39-56)
   3. Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem (Lucas 2,4-7)
   4. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen (Lucas 2,22-38)
   5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden (Lucas 2,41-51)

De Geheimen van het Licht:

   1. Jezus wordt gedoopt in de Jordaan (Marcus 1,9-11)
   2. Jezus verandert water in wijn (Johannes 2,1-11)
   3. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering (Marcus 1,14-15)
   4. Jezus wordt verandert van gedaante op de berg Tabor (Marcus 9,2-9)
   5. Jezus stelt de eucharistie in (Lucas 22,15-10)

De Droevige Geheimen:

   1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader (Matteüs 26,38-45)
   2. Jezus wordt gegeseld (Matteüs 27,26)
   3. Jezus wordt met doornen gekroond (Matteüs 27,29)
   4. Jezus draagt zijn kruis naar Golgotha (Johannes 19,17)
   5. Jezus sterft aan het kruis (Johannes 19,30)

De Glorievolle Geheimen:

   1. Jezus verrijst uit de doden (Johannes 28,1-10)
   2. Jezus stijgt op ten hemel (Lucas 24,50-51)
   3. De heilige Geest daalt neer over de apostelen (Handelingen 2,1-4)
   4. Maria wordt in de hemel opgenomen
   5. Maria wordt in de hemel gekroond

Traditioneel heeft iedere weekdag een vaste groep geheimen:

    * de Blijde Geheimen op maandag en donderdag
    * de Droevige Geheimen op dinsdag en vrijdag
    * de Glorievolle Geheimen op woensdag, zaterdag en zondag.

Toen in 2002 de Geheimen van het Licht er bijgekomen zijn, raadde Paus Johannes Paulus II de volgende verdeling aan:

    * de Blijde Geheimen op maandag
    * de Droevige Geheimen op dinsdag en vrijdag
    * de Glorievolle Geheimen op woensdag, zaterdag en zondag
    * de Geheimen van het Licht op donderdag. 
Laatst bijgewerkt op ( Tuesday 21 November 2006 )