Lourdes, Frankrijk
 
 
 
 Lourdes.jpg
 
Op 7 januari 1844 werd Bernadette Soubirous geboren in een molenaars familie te Lourdes. Bernadette had een jongere zus; Toinette en twee jongere broertjes; Jean-Marie en Justin.
Bernadette was een tenger kind van 14 jaar en cholera in haar groei geremd. Als oudste van vier kinderen had ze niet naar school kunnen gaan en was dus volledig ongeletterd. Ook de bijbellessen had ze niet kunnen volgen en haar eerste communie had ze ook nog niet gedaan.

In de middag van donderdag 11 februari 1858 was ze met haar zus en een buurmeisje dor hout gaan zoeken aan de oever van de Gave. Toe ze haar schoenen uittrok om door het water te gaan, zag Bernadette een dame, gekleed in het wit in de grot van Massabielle. "Ik hoorde een geluid alsof het een windstoot was. Ik wende mijn hoofd in de richting van de weide. Ik zag dat de bomen niet bewogen. Toen ik mijn hoofd oprichte en naar de grot keek, bemerkte ik een dame in het wit. Ze droeg een wit kleed, een witte sluier, een blauwe gordel en een gele roos op elke voet, zoals de kleur van het kettinkje van mijn rozenkrans. Ik dacht dat ik me vergiste. Ik wreef door mijn ogen en keek nog eens. Ik zag nog steeds dezelfde dame. Ik stak mijn hand in mijn zak en vondt mijn rozenkrans. Ik wilde het kruisteken maken. Ik slaagde er maar niet in mijn hand naar m'n voorhoofd te brengen. De dame pakte haar rozenkrans, die ze tussen haar handen hield, en ze maakte het kruisteken. Ik probeerde nogmaals een kruisteken te maken, nu lukte het. Onmiddelijk daarna verdween de grote vrees die zich van me meester had gemaakt. Ik knielde neer en bad het rozenhoedje in tegenwoordigheid van deze mooie dame. Ook de verschijning liet de kralen door haar handen gaan, maar ze bewoog haar lippen niet. Toen ik mijn rozenhoedje had beeindigd, deed ze een teken om naderbij te komen, maar ik heb het niet aangedurfd.
En toen was ze ineens verdwenen.
 
 
 plein1.jpg
 Op de plaats van verschijning is een heiligdom gebouwd.
 
 
 
 plein2.jpg
 Het heiligdom bevat o.a. de grot, diverse kapellen, een basiliek en een crypte.
 
 
2e verschijning: zondag 14 februari 1858. Bernadette wierp wijwater naar de verschijning, terwijl ze zei: "Indien U komt van Godswege, kom dan nader". "Hoe meer wijwater ik sprenkelde, hoe meer ze lachte maar ze zei niets". 3e verschijning: donderdag 18 februari. De dame komt onder het gewelf en bernadette vraagt om haar naam. "Dat is niet nodig" zegt de dame, erbij voegende "Wilt U de goedheid hebben hier te komen gedurende veertien dagen". "Ik beloof U niet dat ik U gelukkig zal maken in deze wereld, maar in de andere". 4e verschijning: vrijdag 19 februari. In stilte bidt Bernadette het Rozenhoedje. 5e verschijning: zaterdag 20 februari. Eveneens bidt ze in stilte. 6e verschijning: zondag 21 februari. Nog altijd bidt ze in stilte. 7e verschijning: dinsdag 23 februari. De dame leert haar een gebed dat ze geheim zal houden. 8e verschijning: woensdag 24 februari. De dame zegt aan Bernadette: "Bid tot God voor de bekering van de zondaars". "Kus de grond als boetedoening voor de zondaars". 9e verschijning: donderdag 25 februari. De verschijning zegt: "ga drinken, en U wassen aan de bron en eet het gras dat U er zult vinden". Op die plaats ontstond in de namiddag een bron. 10e verschijning: zaterdag 27 februari. Bernadette kruipt op haar knieën naar de Grot en kust de grond als wijze van boetedoening.
 
 
 kapel.jpg
 De kapel van de heilige Bernadette.
 
 
11e verschijning: zondag 28 februari 1858. Ook nu doet Bernadette boete door de grond te kussen en ze bidt het rozenhoedje voor mer dan 1000 aanwezigen. 12e verschijning: maandag 1 maart. De dame vertrouwt aan Bernadette drie geheimen toe. 13e verschijning: dinsdag 2 maart. de verschijning zegt: " Ga zeggen aan de priesters dat ze hier een kapel bouwen, zodat men hier op processie kan komen". Bernadette brengt de boodschap naar de pastoor. Deze had graag de naam van de dame gekend en droeg Bernadette op de dame naar haar naam te vragen. 14e verschijning: woensdag 3 maart. De dame vraagt opnieuw naar een kapel. Ook deze boodschap wordt overgebracht naar de pastoor. Deze verlangt een teken: "Als ze een kapel wil, dat ze dan haar naam zegt en de rozenstruik laat bloeien voor de Grot!". 15e verschijning: donderdag 4 maart. 8000 personen zijn bij de Grot. Zoals overeengekomen met de pastoor van Lourdes, vraagt Bernadette naar haar naam. "Ik heb om haar naam gevraagd en ze heeft gelachen. Ik heb haar gevraagd de rozenstruik te doen bloeien, en ze lachte nog steeds, maar ze wil nog altijd haar kapel". 16e verschijning: donderdag 25 maart. Met gevouwen handen en de ogen ten hemel gericht, zegt de dame haar naam: "Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis".
 
 
 zieken.jpg
  Heilige Mis met Sakrementsprocessie en ziekenzegening.
 
 
17e verschijning: woensdag 7 april. De H. Maagd komt onder het gewelf met bernadette praten. Ze wil nog altijd haar kapel. Bernadette gad die dag een lange kaars op de grond geplaatst, en met beide handen beschermde ze de vlam tegen de wind. Gedurende de gehele verschijning likte de vlammen aan haar vingers. De dokter die bij de Grot aanwezig was onderzocht Bernadette na  afloop, maar kon geen enkele brandwonde ontdekken.

18e verschijning: vrijdag 16 juli 1858. Bernadette begeeft zich in de weide aan de overzijde van de Gave, recht tegenover de Grot, omdat deze bij bevel van de plaatselijke overheid was afgesloten. Stille verschijning. "Het leek me of ik niet verder van de Grot verwijderd was als de andere keren. Ik zag enkel de Heilige Maagd, mooier dan ooit." Einde van de verschijningen.

Enkele jaren daarna verlaat Bernadette het dorpsleven om zich te onttrekken aan het steeds toenemend aantal nieuwsgierigen. Ze treedt in bij de Zusters van Nevers.

Op 4 juli 1866 verlaat Bernadette definitief Lourdes om op 7 juli in Nevers bij het klooster van
Sint-Gerard, het Moederhuis van de Zusters van Liefde en Christelijk Onderwijs.

Op 16 april 1879 om drie uur 's middags overleed de zienster van Lourdes op 36 jarige leeftijd door ziekte.
Op 14 juni 1925 werd ze zalig verklaard en op 8 december 1993, feest van de Onbevlekte Ontvangenis, werd ze door paus Pius XI in de SInt-Pieter te Rome heilig verklaard.
 
 
 grot.jpg
  De grot waar de verschijningen hebben plaatsgevonden.
 
 basiliek.jpg
  Het hoofdaltaar van de Rozenkransbasiliek.
 
 statie1.jpg
 Veel pelgrims doen de kruistocht. Zo komen ze langs 15 mooie beeld- partijen die de kruisweg van Christus uitbeelden.
 
 
 
 statie13.jpg
 13e statie: Jezus wordt van het Kruis afgenomen en in de armen van zijn bedroefde moeder gelegd.
 
 heiligdom.jpg