Start arrow Forum
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
in de Geest van Gebed forum  


De Bron van Geluk 5.480 slagen - 2011/05/07 13:40 De volgende vraag werd door een van de bezoekers van de website aan ons gesteld:

Het viel mij op dat bij de 'Beloften' van de Bron v/h Geluk de woorden van Here Jezus waren:
"Ik heb in mijn lichaam 5480 slagen ontvangen. Indien gij deze wilt gedenken, zult gij vijftien Onze Vaders en vijftien Weesgegroeten bidden en de volgende gebeden verrichten (die Hij haar aanwees) gedurende een volledig jaar."
Echter; 15 x 365 = 5475 ... waar plaatst men die andere 5x Onze Vader en het Weesgegroet?
Ik heb dit idd van de "Classic Geest van Gebed", maar ik heb elders (nog) geen andere versie kunnen vinden. Vandaar dat ik dit u vraag.
Bij voorbaat dank.
m.vr.gr.
Richard

Ons antwoord op deze vraag was als volgt:
Hallo Richard,

Alleerst bedankt voor de opmerkzaamheid. Uw berekening is correct. Ik heb het nagekeken in het origineel gedrukte boekje waaruit wij de teksten hebben overgenomen, echter ook daar staat 5.480 slagen.
Toch vermoed ik dat het niet om een rekenfout of schrijffout gaat. Maar dat er bedoeld is dat indien men 1 jaar lang deze 15 gebeden en Onze Vaders en Weesgegroeten heeft gedaan, men deze 5.480 slagen heeft herdacht. (ook al heeft men dan maar 4.575 gebeden en Onze Vaders en Weesgegroeten gedaan.) Mocht u echter op een of andere wijze iets tegenkomen wat aantoont dat het anders behoort te zijn dan wil ik graag verzoeken dit met ons te delen.
Ik ben ook nog steeds op zoek naar andere versies en vooral taalversies van 'De Bron van het Geluk'. Het boekje wat wij als origineel voor het gebed op de Website hebben gebruikt zal waarschijnlijk uit het Frans vertaald zijn.
Bij de goedkeuring van de gebeden staat de volgende tekst:
Deze gebeden en de beloften die ermede verband houden, werden gedrukt te Toulouse in 1740 en werden uitgegeven door Eerwaarde Pater Jezuiet Adrien Parvilliers, Apostolistisch Missionaris van het Heilige land, met goedkeuring en aanbeveling om deze te verspreiden. Ten tijde van de Heilige Brigitta in de XIV de eeuw was de boekdrukkunst nog niet uitgevonden. Men nam zijn toevlucht tot copiïsten.

Op de Engelse wikipedia vond ik het volgende:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bridget_of_Sweden#The_Fifteen_.27Our_Father_and_Hail_Mary_prayers.27
Saint Bridget prayed for a long time to know how many blows Jesus Christ suffered during His terrible Passion. Rewarding her patience, one day He appeared to her and said: "I received 5480 blows upon My Body. If you wish to honor them in some way, recite fifteen Our Fathers and fifteen Hail Marys with the following Prayers, which I Myself shall teach you, for an entire year. When the year is finished, you will have honored each of My Wounds."
(Mogelijke bron: http://en.wikisource.org/wiki/The_Revelations_of_Saint_Birgitta)

Hieruit kan men afleiden dat het getal 5.480 waarschijnlijk toch klopt en de 15x 1 jaar gebeden meer een symbolische waarde heeft en geen exacte.

Meer informatie is te vinden op de Zweedse website: http://birgitta.vadstena.se/
"Hij die zonder zonden is, werpe de eerste steen"
  | | De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.

© 2018 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.