Start arrow Forum
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
in de Geest van Gebed forum  


Gezangboek melodie liederen - 2012/11/27 14:09 Bijgaand een verzoek van een van onze bezoekers die per email de volgende vraag stelde:

Beste mensen!

Ik heb mij voorgenomen een gebedsboekje dat in Smakt (Limburg, bedevaart Sint Jozef) gebruikt wordt en dat veel fouten bevat te verbeteren en de melodie van de liederen erbij af te drukken. Dit lukt heel aardig met het internet en twee duitse gezangboekjes, maar van de volgende teksten ontbreekt elk spoor van de melodie of er zijn er een paar in gebruik en kan ik niet beslissen welke regulier gebruikt wordt. Ik woon in Duitsland, en kan niet even bij vrome mensen aankloppen en navragen. In Smakt wordt deze spiritualiteit gedragen door een Priester en zuster uit India, en zijn geen grote hulp omdat de liederen door de gelovigen uit het hoofd gezongen worden.
Mijn vraag: welk boekje bevat de melodieen van de volgende liederen? Via de bibliotheek kan ik ook boeken uit het buitenland bestellen.

Hart van Jezus 'k hoor uw klagen
Om den smaad U aangedaan

Knielt Christenschaar
voor 't zoenaltaar:

Laat ons in blijde wijzen
aan 't einde van dit feest,
met dank de Vader prijzen,
de Zoon, de heilige Geest.
Hartelijk dank!

Jan K.

Volledige naam, emailadres en adresgegevens zijn bij de redactie bekend.
Gaarne reageren op dit topic of per email aan: info@geestvangebed.nl
o.v.v.: Gezangboek
"Hij die zonder zonden is, werpe de eerste steen"
  | | De Administrator heeft publieke schrijf toegang geblokkeerd.

© 2018 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.