Start arrow Gebeden bibliotheek arrow Tot God de Zoon (Jezus) arrow Litanie van eerherstel
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 3 gasten online
Litanie van eerherstel PDF Afdrukken E-mail

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, aanhoor ons.
Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.
Jezus, Woord uit liefde mens geworden, * geef dat wij U beminnen.
Jezus, goddelijk kind, verlaten en vervolgd, *
Jezus, bij uw prediking door priesters en farizeeën gedwarsboomd en tegengesproken, *
Jezus, wiens Hart pijnlijker werd doorboord door onze ondank dan door de lans van de soldaat, *
Jezus, liefde altijd levend en altijd nieuw in de heilige Eucharistie, *
Jezus, treurend, omdat uw Bloed voor velen tevergeefs vergoten is, *
Jezus, bedroefd om onze lauwheid, *
Jezus, bijna als vreemde behandeld door hen, die Gij zo vaak bezoekt, *
Jezus, steeds kloppend aan de deur van ons hart, *
Jezus, die in onze harten wil wonen, * geef dat wij U beminnen.
Jezus, die onze liefde vraagt tot vergoeding van alle ondankbaarheid, *
Jezus, die medelijdende harten vraagt, *
Jezus, wiens goddelijke Hart één vlam van barmhartige liefde is, *
Jezus, door ons berouw verblijd, *
Van de ondankbaarheid, * verlos ons, Heer.
Voor de lauwheid, * behoed ons, Heer.
Met uw goddelijke Liefde, * vervul ons, Heer.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, * maak ons edelmoedig.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt,  * aanvaard ons hart als offer van eerherstel.
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, * geef dat wij U ons hart schenken.

Laat ons bidden
Heer Jezus, die ondanks onze zwakheid en onwaardigheid U gewaardigd hebt ons te openbaren, dat Gij eerherstel verlangt voor de beledigingen, U door uw meest-bevoorrechten aangedaan, maak, dat wij in trouwe toewijding ons ruimhartig aan dat eerherstel wijden.
Moge het zien van uw lijden ons met heilige ijver bezielen; mogen wijzelf U liefhebben en al onze krachten inspannen om uw liefde te verbreiden. Dit vragen wij U bij de verdiensten van het kostbaar Bloed, dat Gij uit al uw wonden en uit uw goddelijk Hart hebt gegoten.

Amen. 

 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.