Start arrow Rozenkrans gebeden arrow Pater Pio Rozenkrans arrow Beloften van Onze lieve Vrouw van de Karmel
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
Beloften van Onze lieve Vrouw van de Karmel PDF Afdrukken E-mail

"Ik beloof, als de Moeder van Jezus en uw Moeder, de volgende Genaden aan allen, die met oprechte godsvrucht deze Heilige Rozenkrans met de 50 Onze Vaders, de 50 Wees gegroet, de 50 Eer aan de Vader en de 50 O, Maria zonder zonde... bidden:

- Ik zal hun alle kennis schenken van Mijn grote Liefde en Hulp jegens Mijn kinderen.
- Ik zal hen dichter tot de Heilige Eucharistie brengen, waarin Mijn Goddelijke Zoon tegenwoordig is.
- Ik zal hun een volmaakt berouw over hun zonden schenken.
- Ik zal hun de genade geven, door welke alle zonden uit hun voorafgaand leven worden gewist.
- Zij zullen de bekering van hun verwanten snel verwerven.
- Ik zal bij hen een ware liefde tot de medemens opwekken.
- Zij die dagelijks deze Heilige Rozenkrans bidden, zullen een zalige dood sterven en voor de veroordeling behoed blijven.
- Ik beloof grote genaden voor hen en hun gehele familie.
- Ik beloof degenen die sterven en in het vagevuur komen, reeds de volgende dag te verlossen.
- Aan allen die deze Heilige Rozenkrans bidden, beloof ik ook hun naaste verwanten snel uit het vagevuur te verlossen.
- Voor het sterven zullen zij nog tijdig een teken ontvangen, zodat zij de hulp van de Heilige Sacramenten kunnen smaken.
- Kort voor hun dood zullen zij een Verschijning beleven van Mijn Goddelijke Zoon en van Mij.
- Ik zal vrede schenken aan de woonplaatsen en de naties, waar men dagelijks deze tot de Allerheiligste Drievuldigheid en tot Mij, uw geliefde Moeder, gerichte H. Rozenkrans bidt.
- Alle bidders van deze Heilige Rozenkrans bedek ik hun gehele leven lang met Mijn mantel, waaronder zij veilig zullen zijn.
- Allen die hem bidden en overwegen in de geest van overgave aan Mijn bescherming, zal ik de genade verlenen voor de tuchtiging bewaard te blijven.
- Wanneer aan een bidder van deze Heilige Rozenkrans de genade ten deel valt op een zaterdag te sterven, dan is daardoor de redding van een van zijn familieleden verzekerd.
- Door elk aan deze Heilige Rozenkrans gebeden woord, wordt een ziel bekeerd (meestal eerst bij de Grote Waarschuwing of bij het sterven) en zal een ziel uit het Vagevuur verlost worden."


"Ik zegen U"

 

Jezus sprak: "Mijne kinderen, u kunt zich de grote vreugde niet voorstellen die Mijn Hart
ondervindt, wanneer u deze Pater Pio Rozenkrans bidt, want hij betekent een grote
boetedoening. Bid hem vaak voor degenen die niet bidden, voor hen die lasteren en Mijn
Allerheiligst Hart beledigen, waaruit slechts Barmhartigheid stroomt voor allen. Hoe meer
u hem bidt, des te meer zondaars bekeert u, des te groter eerherstel brengt u aan Mijn
Goddelijk Aanschijn en zovelen meer komen tot Mij in de Heilige Eucharistie, waarin Ik
Mij aan u allen wegschenk tot uw redding.

In deze Pater Pio-Rozenkrans is die van de Heilige Maagd verweven en derhalve
volkomen. Wie hem bidt moet weten dat hij de Heilige Drievuldigheid aanroept en de
Onbevlekte Ontvangenis Maria, uw Moeder, omringd door de Engelenkoren, wat betekent
dat u het gehele Hemelse Hof aanroept, waardoor u tevens grotere genaden zult
ontvangen."

 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.