Start arrow Rozenkrans gebeden arrow Kruisweg Rozenkrans arrow De gebeden van de Kruisweg rozenkrans
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
De gebeden van de Kruisweg rozenkrans PDF Afdrukken E-mail

De Kruisweg rozenkrans
(Oefening van de Heilige Kruisweg)

 
Kruisteken:
In de naam van de Vader
en de Zoon
en de Heilige Geest.
Amen.


Inleidend gebed:


Wij bidden de geloofsbeleidenis, opdat ons gebed God aangenaam mag zijn, opdat het mag strekken tot zijn meerdere eer, opdat het mag bijdragen tot de vestiging van zijn Koninkrijk op aarde, tot de bekering van de zondaars en van ontrouw geworden christenen en tot welzijn van alle mensen.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer;
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven;
Die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden;
Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige geest, de Heilige Katholieke kerk, de gemeenschap van de Heiligen,
de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwige leven. 
Amen.

- Onze Vader; tere ere van de heilige drieenheid
- Wees gegroet; ter ere van Maria, altijd maagd
- Wees gegroet; ter ere van Maria, moeder van God
- Wees gegroet; ter ere van Maria, onbevlekt ontvangen
- Eer aan de Vader

Overdenking bij de grote kraal:
(Begin met het eerste punt uit onderstaand lijstje en pak bij elke volgende overdenking het volgende punt uit het lijstje)


- Wij aanbidden U Heer Jezus en wij loven u Heer, omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost
- Onze Vader
- Eer aan de Vader

Tientje (dus 10x):
- Jezus, Maria en Jozef, ik bemin U, red de zielen!

Na het tientje:
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben! Gezegend zijn de wonden van onze Heer Jezus Christus, want zij hebben ons verlost van de straffen van de zonde. Gezegend zij Zijn allerkostbaarste Bloed dat al onze zonden uitwist. (terug naar de overdenking)

Kies bij elke Grote Kraal, opvolgend,
de onderstaande staties van de Kruisweg:


1    Jezus wordt ter dood veroordeeld.
2    Jezus neemt zijn Kruis op voor ons.
3    Jezus valt voor de eerste maal.
4    Jezus ontmoet zijn bedroefde Moeder.
5    Simon van Cyrene help Jezus' Kruis dragen.
6    Veronica verfrist liefdevol Jezus' aangezicht.
7    Jezus valt een tweede maal.
8    Jezus troost de wenende vrouwen.
9    Jezus valt een derde maal.
10    Jezus wordt van Zijn kleren beroofd.
11    Jezus wordt aan het Kruis genageld.
12    Jezus sterft aan het Kruis.
13    Jezus wordt van het Kruis afgenomen en in de armen van Zijn bedroefde Moeder gelegd.
14    Jezus wordt in het Graf te ruste gelegd.
15    Jezus rust in het graf en verrijst na drie dagen uit de doden.

Slotgebeden:

Wees gegroet, Koningin


Weest gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva. Tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Welaan dan, onze voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen. En toon ons na deze ballingschap Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot.
O genadevolle, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.
Bid voor ons, Heilige moeder van God, dat wij de beloften van Christus waardig worden. Gedenk, O allergenadigste Maagd Maria, dat het nooit gehoord is, dat iemand die zijn toevlucht tot u nam uw hulp inriep of uw bijstand vroeg, door u onverhoord is gebleven. Met dat vertrouwen bezield, nader ik tot u, O Moeder, Maagd der Maagden. Machteloos kom ik voor u te staan. O moeder van het Woord, versmaad mijn smeekbeden niet, maar luister genadig en verhoor mij.
Amen.
Gedenk, Heilige Jozef, zeer zuivere bruidegom van de Maagd Maria, dat het nooit is voorgekomen dat iemand die uw hulp inriep of uw voorspraak afsmeekte zonder bijstand bleef. Vol vertrouwen in uw macht namen wij onze toevlucht tot u en vragen wij uw bescherming. O voedstervader van Onze Verlosser, versmaad onze nederige smeekbeden niet maar in uw goedheid verhoor ze!
Amen.

 
Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.