Start arrow Rozenkrans gebeden arrow Rozenkrans arrow De gebeden van de Rozenkrans
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
De gebeden van de Rozenkrans PDF Afdrukken E-mail

De Rozenkrans
(met de 5 blijde, 5 Droeve en 5 Glorievolle Geheimen)

 
Kruisteken:
In de naam van de Vader
en de Zoon
en de Heilige Geest.
Amen.


Inleidend gebed:


Wij bidden de geloofsbeleidenis, opdat ons gebed God aangenaam mag zijn, opdat het mag strekken tot zijn meerdere eer, opdat het mag bijdragen tot de vestiging van zijn Koninkrijk op aarde, tot de bekering van de zondaars en van ontrouw geworden christenen en tot welzijn van alle mensen.

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer;
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven;
Die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden;
Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige geest, de Heilige Katholieke kerk, de gemeenschap van de Heiligen,
de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwige leven. 
Amen.

- Onze Vader; tere ere van de heilige drieenheid
- Wees gegroet; ter ere van Maria, dochter van God de Vader
- Wees gegroet; ter ere van Maria, moeder van God de Zoon
- Wees gegroet; ter ere van Maria, bruid van God de Heilige Geest
- Eer aan de Vader

Overdenking bij de 1e grote kraal:
De Engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
(Geloof, nederigheid en overgave)

- Onze Vader

Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet

- Eer aan de Vader
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.


Overdenking bij de 2e grote kraal:
Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth.
(Naastenliefde en edelmoedigheid)

- Onze Vader

Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet

- Eer aan de Vader
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Overdenking bij de 3e grote kraal:
De geboorte van Jezus in een stal te Bethlehem.
(Geest van eenvoud en armoede)

- Onze Vader

Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet

- Eer aan de Vader
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Overdenking bij de 4e grote kraal:
Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.
(Gehoorzaanheid, reinheid, trouw en toewijding)

- Onze Vader

Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet

- Eer aan de Vader
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Overdenking bij de 5e grote kraal:
Jezus wordt in de tempel wedergevonden.
(Dat allen Jezus mogen vinden. Streven naar eenheid met Jezus)

- Onze Vader

Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet

- Eer aan de Vader
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
 

Overdenking bij de 6e grote kraal:
De doodstrijd van Jezus in het hof van Gethsemanie.
(Aanvaarden van Gods wil en berouw over de zonden)

- Onze Vader

Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet

- Eer aan de Vader
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.


Overdenking bij de 7e grote kraal:
Jezus wordt gegeseld.
(Boetvaardigheid en offerzin)

- Onze Vader

Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet

- Eer aan de Vader
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Overdenking bij de 8e grote kraal:
Jezus wordt met doornen gekroond.
(Versterving van de eigenliefde, akte van eerherstel. Besef van eigen nietigheid)

- Onze Vader

Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet

- Eer aan de Vader
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Overdenking bij de 9e grote kraal:
Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarie.
(Geduld in lijden en smart)

- Onze Vader

Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet

- Eer aan de Vader
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Overdenking bij de 10e grote kraal:
Jezus sterft aan het Kruis.
(Dank voor de verlossing en liefde tot de evenmens)

- Onze Vader

Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet

- Eer aan de Vader
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
 

Overdenking bij de 11e grote kraal:
Jezus verrijst uit het graf.
(Door Jezus werden wij kinderen van de Vader en zijn wij tempels van de H. Geest. God heeft het leven in Zichzelf en in die eenheid zullen wij ook eens verrijzen. Werkdadig geloof)

- Onze Vader

Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet

- Eer aan de Vader
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.


Overdenking bij de 12e grote kraal:
Jezus stijgt op ten Hemel.
(De eeuwige vreugde in de Hemel is ook onze toekomst, onze verwachting en ons einddoel)

- Onze Vader

Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet

- Eer aan de Vader
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Overdenking bij de 13e grote kraal:
De Heilige Geest daalt neder over de apostelen.
(Vragen om licht en wijsheid, medewerken met de Genade)

- Onze Vader

Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet

- Eer aan de Vader
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Overdenking bij de 14e grote kraal:
Maria wordt ten Hemel opgenomen.
(Geloofsvol volharden in de taak van iedere dag)

- Onze Vader

Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet

- Eer aan de Vader
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Overdenking bij de 15e grote kraal:
Maria wordt in de Hemel gekroond.
(Maria is ook onze moeder en nu reeds met ziel en lichaam in de Hemel. Toewijding aan Maria)

- Onze Vader

Tientje (dus 10x):
- Wees gegroet

- Eer aan de Vader
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
- O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral zij die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
 

 

 

 
Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.