Start arrow Gebeden bibliotheek arrow Voor diverse intenties arrow Gebed voor het ongeboren leven
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
Gebed voor het ongeboren leven PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Saturday 27 September 2014

Gebed voor het ongeboren leven


Heer Jezus,

Die de Kerk en de mensengeschiedenis trouw
met Uw aanwezigheid bezoekt en vertroost,
Gij, die ons in het bewonderenswaardige Sacrament van Uw Lichaam en Bloed
laat delen in het Goddelijk Leven
en ons reeds een voorsmaak geeft van de vreugde van het eeuwige Leven,
wij aanbidden en zegenen U.

Neergeknield voor U, Bron van het leven en die van het leven houdt,
en die werkelijk en levend in ons midden bent, wij smeken U:

Wek in ons de eerbied voor ieder ongeboren leven,
maak ons bekwaam om in de vrucht in de moederschoot
het bewonderenswaardige werk van de Schepper te zien,
leg in ons hart de edelmoedige aanvaarding van elk kind
dat tot leven komt.

Zegen de gezinnen,
heilig de vereniging van de echtgenoten,
maak hun liefde vruchtbaar.

Begeleidt de wetgevende instanties bij het maken van hun keuzes
met het licht van Uw Geest,
opdat de volken en landen het sacrale karakter van het leven,
van ieder menselijk leven erkennen en eerbiedigen.

Leidt het werk van wetenschappers en artsen,
opdat de vooruitgang zou bijdragen tot het integrale welzijn van de mens
en opdat geen enkele mens zou gedood worden of onrecht zou lijden.

Geef creatieve naastenliefde aan administratieve en financiële ambtenaren,
opdat zij zouden aanvoelen welke middelen nodig zijn
en er zouden voor zorgen opdat jonge gezinnen sereen zouden kunnen openstaan
voor de geboorte van nieuwe kinderen.

Troost de echtgenoten die lijden
omdat zij geen kinderen kunnen krijgen
en wil Gij er in Uw goedheid in voorzien!

Leer ons zorg te dragen voor wezen en verlaten kinderen,
opdat zij de warmte van Uw liefde,
de troost van uw Goddelijk Hart zouden ervaren.

Met Maria, Uw Moeder, de grote gelovige,
in wiens schoot Gij onze menselijke natuur hebt aangenomen,
verwachten wij van U, ons enig en waarachtig Goed en onze Redder,
de kracht om lief te hebben en het leven te dienen,
in afwachting dat wij voor altijd in U,
in de gemeenschap van de Allerheiligste Drie-eenheid zullen leven.

Amen.

Bron: http://www.katholiek.nl/gebed-voor-het-ongeboren-leven/
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.