Start arrow Rozenkrans gebeden arrow Overige Rozenkransen arrow Rozenkrans van de Zeven Smarten van Maria
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
Rozenkrans van de Zeven Smarten van Maria PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Monday 27 September 2010

Rozenkrans van de Zeven Smarten van Maria

Indien u deze specifieke rozenkrans niet bezit, dan kunt u de gebeden ook in onderstaande volgorde bidden.

In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  Amen

God, kom mij te hulp; Heer haast U mij te helpen.

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;
A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

Eerste Smart: De profetie van Simeon bij de opdracht van Jezus in de Tempel.

Maria, met U heb ik medelijden, Moeder van Smarten, als ik de kwelling zie die Uw Hart bewoog toen U de profetie van Simeon aanhoorde. Lieve Moeder, laat Uw gekwetste Hart mij de deugd van nederigheid en de vreze Gods geven.   Onze Vader ...

1. Als eerstgeborene werd Jezus in de Tempel aan God opgedragen.   Wees gegroet ...
2. In de Tempel herkende de oude Simeon Jezus als de Messias.   Wees gegroet...
3. Simeon noemde Jezus "een Licht dat voor de heidenen straalt".   Wees gegroet ...
4. Simeon zei : "Dit kind is bestemd tot val en opstanding van velen in Israël".   Wees gegroet ...
5. Simeon noemde Jezus een "Teken van Tegenspraak".   Wees gegroet ...
6. Simeon zei tot Maria: "Uw eigen ziel zal door een zwaard doorboord worden".  Wees gegroet ...
7. De profetes Hannah sprak over Jezus tot allen die de bevrijding van Israël verwachtten.   Wees gegroet ...

Eer aan de Vader ...

 

Tweede Smart: De vlucht van de heilige Familie naar Egypte.

Maria, met U heb ik medelijden, Moeder van Smarten, als ik denk aan de angsten die U uitstond tijdens de vlucht naar en het verblijf in Egypte. Lieve Moeder, laat Uw bedroefde Hart mij de deugd van vrijgevigheid ten overstaan van de armen geven en de gave van gebed.   Onze Vader ...

1. In de grot van Bethlehem werd Jozef door een engel in een visioen gewaarschuwd.   Wees gegroet ...
2. De engel zei : "Sta op, neem het Kind en Zijn Moeder, en vlucht naar Egypte."   Wees gegroet ...
3. De engel vervolgde : "Herodes komt het Kind zoeken om het te doden."   Wees gegroet ...
4. Daarop week Jozef met Jezus en Maria uit naar Egypte.   Wees gegroet ...
5. De vlucht naar Egypte was vol ontberingen.   Wees gegroet ...
6. Maria leed om alle verblinde zielen die God vervolgen en willen vernietigen.   Wees gegroet ...
7. De Heilige Familie bleef in Egypte tot de dood van Herodes.   Wees gegroet ...

Eer aan de Vader,...

 

Derde Smart: Het zoekraken van de twaalfjarige Jezus in de Tempel.

Maria, met U heb ik medelijden, Moeder van Smarten, als ik het diepe leed zie waarmee Uw Hart werd bewogen bij het verlies van Uw Zoon. Lieve Moeder, laat Uw doorgriefde Hart mij een aansporing zijn om de deugd van zuiverheid te beoefenen en mij de gave van wetenschap te doen verkrijgen.   Onze Vader ...

1. Toen Jezus 12 jaar oud was, bleek Hij bij de terugkeer van het Paasfeest in Jeruzalem vermist. Wees gegroet..
2. Maria en Jozef zochten drie dagen lang naar Hem.   Wees gegroet ...
3. Maria's Moederhart brak om het vermeend verlies van Haar Zoon.   Wees gegroet ...
4. Zij vonden Hem in de Tempel, waar Hij profetische woorden sprak over het messiaanse tijdperk. Wees gegr..
5. Maria sprak: "Kind, waarom hebt Gij Ons dit aangedaan."   Wees gegroet ...
6. Jezus zei: "Wat hebt Ge toch naar Mij gezocht ? Wist Gij dan niet dat Ik in het huis van Mijn Vader moest zijn?" Wees gegroet...
7. Maria leed onder het besef van de ontelbare zielen die in alle eeuwen God en Zijn genade zouden verliezen. Wees gegroet ...

Eer aan de Vader ...

 

Vierde Smart: De ontmoeting tussen Jezus en Maria op de Kruisweg.

Maria, met U heb ik medelijden, Moeder van Smarten, als ik Uw gepijnigde Moederhart zie bij het dragen van Jezus' Kruis. Lieve Moeder, laat Uw minnende en zo op de proef gestelde Hart mij de deugd van geduld en de gave van sterkte geven.   Onze Vader ...

1. Jezus werd op grond van valse beschuldigingen tot de Kruisdood veroordeeld.   Wees gegroet ...
2. Zelf Zijn Kruis dragend, trok Jezus de stad uit naar wat de Schedelplaats wordt genoemd, in het Hebreeuws "Golgotha".   Wees gegroet ...
3. In diepe smart zag Maria Haar Zoon naderen, beladen met Zijn Kruis.   Wees gegroet ...
4. Maria leed onder de haat van de menigte, die Jezus bespotte en sloeg.   Wees gegroet ...
5. In diepe Liefde omhelsde Maria Haar kruisdragende Zoon.   Wees gegroet ...
6. Maria volgde Jezus op Zijn tocht naar Kalvarie.   Wees gegroet ...
7. In de geest hielp Maria het Kruis der wereld dragen.   Wees gegroet ...

Eer aan de Vader ...

 

Vijfde Smart: Maria staat bij het Kruis van Jezus.

Maria, met U heb ik medelijden, Moeder van Smarten, als ik zie hoe Uw Hart ineen krimpt bij het aanschouwen van Jezus' doodsangst. Lieve Moeder, laat mij Uw gepijnigde Hart mij de deugd van soberheid en de gave van raad verkrijgen.   Onze Vader ...

1. Op het middaguur werd Jezus op Golgotha aan het Kruis geslagen.   Wees gegroet ...
2. Aan de voet van het Kruis stonden Maria, Johannes en Maria-Magdalena.   Wees gegroet ...
3. Drie uren lang aanschouwde Maria de doodsstrijd van Haar gekruisigde Zoon.   Wees gegroet ...
4. In Maria's Hart voltrokken zich de diepste smarten als de Medeverlosseres van de mensheid. Wees gegroet...
5. Maria's Hart werd de Kelk waarin het Goddelijk Offer aan de Vader opgedragen werd.   Wees gegroet ...
6. Met Jezus' woorden "Vrouw, ziedaar Uw Zoon. Zoon, ziedaar Uw Moeder" werd Maria de smartvolle Moeder van alle mensen.   Wees gegroet ...
7. Om 3 uur gaf Jezus in Maria's Tegenwoordigheid de Geest tot Verlossing der zielen.   Wees gegroet ...

Eer aan de Vader,...

 

Zesde Smart: Maria omhelst Jezus' dode Lichaam na de kruisafneming.

Maria, met U heb ik medelijden, Moeder van Smarten, als ik Uw gekwetste Hart zie bij het aanschouwen van de lans die Jezus' Hart doorboorde. Lieve Moeder, laat Uw doorboorde Hart mij de deugd van naastenliefde en de gave van wijsheid geven.   Onze Vader ...

1. Na Jezus' Kruisdood werd Zijn Hart met een lans doorboord.   Wees gegroet ...
2. In de diepe duisternis van Golgotha werd Jezus van het Kruis afgenomen.   Wees gegroet ...
3. Het Lichaam van Jezus werd op Maria's schoot gelegd.   Wees gegroet ...
4. In diepe smart aanschouwde Maria de talloze Wonden van Jezus.   Wees gegroet ...
5. Met de vurigste Liefde waste Maria de Wonden die de zonden der mensen hadden uitgeboet. Wees gegroet...
6. Maria aanschouwde het doorboorde Hart van Jezus waaruit de laatste druppel Bloed en water was gevloeid.  Wees gegroet ...
7. Maria kuste een voor een de Wonden van Jezus.   Wees gegroet ...

Eer aan de Vader ...

 

Zevende Smart: De graflegging van Jezus.

Maria, met U heb ik medelijden, Moeder van Smarten, als ik Uw gepijnigde maar niet met bitterheid vervulde Hart aanschouw toen Uw dierbare Zoon werd begraven. Lieve Moeder, laat dat Hart van U mij de deugd van volgzaamheid en de gave van verstand bijbrengen.   Onze Vader ...

1. Omdat de sabbat aanbrak, moest Jezus in alle haast begraven worden.   Wees gegroet ...
2. Jozef van Arimathea en Nicodemus voorzagen in een graf en balsem voor Jezus.   Wees gegroet ...
3. Het Lichaam van Jezus werd in een lijkwade gewikkeld.   Wees gegroet ...
4. Jezus werd in het bijzijn van Maria naar het graf gedragen.   Wees gegroet ...
5. Jezus werd neergelegd in het graf in een tuin nabij Golgotha.   Wees gegroet ...
6. Maria, Johannes en de heilige vrouwen waren bij de Graflegging aanwezig.   Wees gegroet ...
7. In bittere smarten beweende Maria het Lijden en de Dood van Jezus tot Zijn Verrijzenis.   Wees gegroet ...

Eer aan de Vader,...

Bid tot slot drie Weesgegroeten voor het verkrijgen van een oprecht berouw over onze zonden.

 

(Ingezonden door Albert Romijn) 

Laatst bijgewerkt op ( Monday 27 September 2010 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.