Start arrow Rozenkrans gebeden arrow Overige Rozenkransen arrow De Eindtijd Rozenkrans
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 4 gasten online
De Eindtijd Rozenkrans PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Sunday 05 September 2010

De Eindtijd Rozenkrans

Op 1 dec. 2009 ontvangen door de mystiek begenadigde Signore Silvano Marini uit Cascia, Italië.

De Heilige Maagd smeekt onder tranen, deze Eindtijd Rozenkrans te bidden, om de verschrikkelijke tijd te verkorten en de triomf der Verenigde Harten en Haar Onbevlekte Hart te bespoedigen.

Deze rozenkrans bestaat, net als de Tranenrozenkrans, uit een medaille met erachter drie kleine kralen. Er zijn vervolgens zeven groepen van elk zeven kleine kralen. Tussen elke groep bevindt zich een grote kraal.

Als u deze specifieke rozenkrans niet bezit, kunt deze ook in onderstaande volgorde bidden op een zelfgemaakt snoertje van zeven kleine kralen met aan de uiteinden een grote kraal.

Op de medaille bidt men: Ik geloof in God ... (Geloofsbelijdenis )

Op elk van de drie kleine kralen bij de medaille bidt men:

O God, kom met Uw engelen om mij te redden. Heer, haast U mij te helpen!

Op de 1e grote kraal bidt men:

O heilige Aartsengel MICHAEL, 'Wie is als God' ?, leid ons tot bescheidenheid, om de 'duivel van de hoogmoed' te bestrijden, opdat wij gaan lijken op de Eucharistische Jezus met een nederig en zachtmoedig Hart, om Zijn Koninkrijk toe te behoren.  Amen.

Bid op de zeven kleine kralen:

O Maria, Koningin van de Engelen, wees onze voorspreekster bij de Heer, opdat wij voorbereid zijn op Zijn komst met grote macht en majesteit, gevolgd door Zijn toegewijde zonen en dochters die getekend zijn met het Koninklijke zegel van de Heilige Geest, Uw goddelijke Bruidegom.

Bid na de zeven kleine kralen:

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

 

Op de 2e grote kraal bidt men:

O heilige Aartsengel GABRIËL, 'Macht van God', leer ons royaal te geven, om de 'duivel van de gierigheid' te bestrijden, opdat wij op Jezus gaan lijken, de Schenker van het eeuwige leven, om Zijn Koninkrijk toe te behoren.  Amen.

Bid op de zeven kleine kralen:

O Maria, Koningin van de Engelen, wees onze voorspreekster bij de Heer, opdat wij voorbereid zijn op Zijn komst met grote macht en majesteit, gevolgd door Zijn toegewijde zonen en dochters die getekend zijn met het Koninklijke zegel van de Heilige Geest, Uw goddelijke Bruidegom.

Bid na de zeven kleine kralen:

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

 

Op de 3e grote kraal bidt men:

O heilige Aartsengel RAFAEL, 'Geneesmiddel van God', genees ons van alle ziekten en alle zonden van onzuiverheid, om de 'duivel van de ontucht' te bestrijden, opdat wij op Jezus gaan lijken, de Heilige en Zuivere van Hart, om Zijn Koninkrijk toe te behoren.  Amen.

Bid op de zeven kleine kralen:

O Maria, Koningin van de Engelen, wees onze voorspreekster bij de Heer, opdat wij voorbereid zijn op Zijn komst met grote macht en majesteit, gevolgd door Zijn toegewijde zonen en dochters die getekend zijn met het Koninklijke zegel van de Heilige Geest, Uw goddelijke Bruidegom.

Bid na de zeven kleine kralen:

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

 

Op de 4e grote kraal bidt men:

O heilige Aartsengel URIËL, 'Vuur van God', leer ons geduldig te zijn, om de 'duivel van de woede' te bestrijden, opdat wij op Jezus gaan lijken, het geduldige Lam, om Zijn Koninkrijk toe te behoren.  Amen.

Bid op de zeven kleine kralen:

O Maria, Koningin van de Engelen, wees onze voorspreekster bij de Heer, opdat wij voorbereid zijn op Zijn komst met grote macht en majesteit, gevolgd door Zijn toegewijde zonen en dochters die getekend zijn met het Koninklijke zegel van de Heilige Geest, uw goddelijke Bruidegom.

Bid na de zeven kleine kralen:

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

 

Op de 5e grote kraal bidt men:

O heilige Aartsengel JEHUDIËL, 'Geloofd zij God', help ons de goddelijke geboden te erkennen, om de 'duivel van de afgunst' te bestrijden, opdat wij op Jezus gaan lijken, Die de geboden van de Vader volkomen heeft nageleefd, om Zijn Koninkrijk toe te behoren.  Amen.

Bid op de zeven kleine kralen:

O Maria, Koningin van de Engelen, wees onze voorspreekster bij de Heer, opdat wij voorbereid zijn op Zijn komst met grote macht en majesteit, gevolgd door Zijn toegewijde zonen en dochters die getekend zijn met het Koninklijke zegel van de Heilige Geest, Uw goddelijke Bruidegom.

Bid na de zeven kleine kralen:

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

 

Op de 6e grote kraal bidt men:

O heilige Aartsengel SEALTIËL, 'Gebed tot God', leer ons matig te zijn, om de 'duivel van de gulzigheid' te bestrijden, opdat we op Jezus gaan lijken, Die volmaakt is in al Zijn handelingen, om Zijn Koninkrijk toe te behoren.  Amen.

Bid op de zeven kleine kralen:

O Maria, Koningin van de Engelen, wees onze voorspreekster bij de Heer, opdat wij voorbereid zijn op Zijn komst met grote macht en majesteit, gevolgd door Zijn toegewijde zonen en dochters die getekend zijn met het Koninklijke zegel van de Heilige Geest, Uw goddelijke Bruidegom.

Bid na de zeven kleine kralen:

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

 

Op de 7e grote kraal bidt men:

O heilige Aartsengel BARACHIEL, 'Zegen van God', leid ons in de ijver voor de Heer, om de 'duivel van de traagheid' te bestrijden, opdat we op Jezus gaan lijken, Die de Wil van de Vader heeft vervuld, om Zijn Koninkrijk toe te behoren.  Amen.

Bid op de zeven kleine kralen:

O Maria, Koningin van de Engelen, wees onze voorspreekster bij de Heer, opdat wij voorbereid zijn op Zijn komst met grote macht en majesteit, gevolgd door Zijn toegewijde zonen en dochters die getekend zijn met het Koninklijke zegel van de Heilige Geest, Uw goddelijke Bruidegom.

Bid na de zeven kleine kralen:

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

 

Laat ons bidden:

O almachtige Heer, Die Zich nederig in de Eucharistie toont, wij bidden U op voorspraak van Maria, de Mystieke Roos, en Uw zeven Aartsengelen, die U dag en nacht, staande voor Uw Troon, loven: verleen ons Uw zeven christelijke deugden, opdat onze zielen gesterkt worden door de Koninklijke zalving, zodat wij de oorzaken van onze zonden overwinnen kunnen, en verleen ons nu en altijd Uw goddelijke zorg.  Amen.

 

 

Goddelijke beloftes die verbonden zijn aan de Eindtijd Rozenkrans.

 

Degene, die deze rozenkrans met geloof en liefde bidt

 

1.     zal van elke straf bevrijd worden, en vermijdt de eerste dood gedurende de tijd van de "Zeven Zegels" van de Apocalyps.

2.     zal door degenen die gered worden, met de troost van de uitverkorenen opgericht worden.

3.     zal de verrezen Jezus vanaf de wolken zien komen.

4.     zal door de zeven aartsengelen een speciale bescherming hebben, hetzij vóór of tijdens de tijd van de Apocalyps.

5.     zal eraan bijdragen elke soort duivel (van de aarde, onder de aarde, van de wateren, van het vuur en van de lucht) te verdrijven.

6.     zal tot de bewoners van het hemelse Jeruzalem behoren, dat op Dozulé neerdaalt.

7.     zal nooit het geloof aan Christus en aan de katholieke Kerk verliezen.

8.     zal 21 familieleden uit het vagevuur bevrijden, waardoor dezen van de vreugden van het Paradijs kunnen genieten.

9.     zal 21 familieleden, die in het atheïsme en ongeloof zijn vervallen, uit de handen van de duivels ontrukken.

10.   zal de Heer en de engelen helpen, de rechtvaardigen van andere religies te redden.

11.   zal de Heer en de engelen helpen, het aanschijn van de aarde te vernieuwen.

12.   zal alle gaven van de tweede Pinksteren ontvangen.

13.   zal uit de handen van de Madonna, 'Mystieke Roos', de rozenkrans ontvangen met zijn, in Haar handschrift geschreven, eigen edele titel.

14.   zal naast de bescherming van de eigen engelbewaarder ook die van de zeven aartsengelen van de Apocalyps krijgen.

15.   zal van eigen ziekten genezen worden, en zal de genade ontvangen ook anderen te genezen.

16.   zal zijn eigen huis en die erin wonen beschermen, en hun eigen goederen zullen door niemand weggenomen worden.

17.   zal speciale openbaringen krijgen om de Bijbel te begrijpen, alsmede de laatste gebeurtenissen, om niet in verwarring te raken en bang te worden.

18.   zal hoger op de mystieke ladder komen en de geheimen van het hiernamaals leren kennen.

19.   zal vriend van de engelen en aartsengelen worden en zijn beschermheiligen zien.

20.   zal met speciale edele titels in het gouden Boek des Levens ingeschreven worden, wanneer hij deze rozenkrans verbreidt.

21.   zal bij andere naties onder de uitverkorenen en onder de nieuwe Koning van de vernieuwde wereld een speciale plaats in het hemels Jeruzalem krijgen, als hij deze rozenkrans verbreidt.

 

(Ingezonden door Albert Romijn) 

Laatst bijgewerkt op ( Tuesday 28 September 2010 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.