Start arrow Gebeden bibliotheek arrow Tot God de Zoon (Jezus) arrow Litanie ter ere van de Goddelijke Barmhartigheid
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 1 gast online
Litanie ter ere van de Goddelijke Barmhartigheid PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Wednesday 30 June 2010

Litanie ter ere van de Goddelijke Barmhartigheid

Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Heer, ontferm U over ons, Christus, hoor ons
Christus, verhoor ons
God, Hemelse Vader, wij vertrouwen op U
God, Zoon Verlosser van de wereld
God Heilige Geest
Allerheiligste Drieënige God
Goddelijke Barmhartigheid, hoogste volmaaktheid van de Schepper, wij vertrouwen op U.
Goddelijke Barmhartigheid, grootste volmaaktheid van de verlosser,
Goddelijke Barmhartigheid, oneindige liefde van de Geest, die ons heiligt,
Goddelijke Barmhartigheid, onbegrijpelijk geheim van de heilige Drieëenheid,
Goddelijke Barmhartigheid, bewijs van de grootste goddelijke Macht,

Goddelijke Barmhartigheid, die geheel de wereld omvat,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons het eeuwig leven schenkt,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons behoedt voor de straffen die wij verdienen,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons bevrijdt van de ellenden van de zonde,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons door het Vleesgeworden Woord, de verlossing schenkt,
Goddelijke Barmhartigheid, die voor ons ontspringt aan Christus Wonden,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons toevloeit uit het H. Hart van Jezus,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons de allerheiligste Maagd geschonken hebt als de Moeder van Barmhartigheid,
Goddelijke Barmhartigheid, die zich openbaart door de goddelijke geheimen,
Goddelijke Barmhartigheid, zichtbaar geworden in de stichting van de H. Kerk,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons in de sacramenten, stromen van genade opent,
Goddelijke Barmhartigheid, bijzonder werkzaam in de Sacramenten van Doopsel en Boetvaardigheid,
Goddelijke Barmhartigheid tegenwoordig in de H. Eucharistie en het Priesterschap,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons roept tot het heilig Geloof,
Goddelijke Barmhartigheid, die de zondaars bekeert,
Goddelijke Barmhartigheid, die de rechtvaardigen heiligt,
Goddelijke Barmhartigheid, die de heiligen tot volmaaktheid voert,
Goddelijke Barmhartigheid, verfrissende bron voor zieken en bedroefden,
Goddelijke Barmhartigheid, troost en rust voor ons hart,
Goddelijke Barmhartigheid, hoop van de hopelozen,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons bestendig begeleidt,
Goddelijke Barmhartigheid, die ons overlaadt met genaden,
Goddelijke Barmhartigheid, vrede voor de stervenden,
Goddelijke Barmhartigheid, hemelse vreugde van de uitverkorenen,
Goddelijke Barmhartigheid, verkwikking en licht van de zielen en het vagevuur,
Goddelijke Barmhartigheid, kroon van alle heiligen,
Goddelijke Barmhartigheid, onuitputtelijke bron van wonderen,

Lam Gods, wiens oneindige Barmhartigheid de wereld redde op het kruis, vergeef ons.
Lam Gods, dat zich voor ons opoffert in elk sacrament, verhoor ons.
Lam Gods, dat in Uw onuitputtelijke Barmhartigheid, de zonden van de wereld wegneemt, heb medelijden met ons.

De Barmhartigheid van God gaat al Zijn werken te boven.
Daarom willen wij eeuwig Gods barmhartigheid bezingen.

Laat ons Bidden.
God, U Barmhartigheid heeft geen grenzen en Uw medelijden is onuitputtelijk: zie goedgunstig op ons neer en vermeerder in ons de werken van Uw Barmhartigheid opdat wij niet tot wanhoop vervallen, zelfs niet te midden van de grootste beproevingen en de ergste wisselvalligheden, maar dat wij ons altijd en in volle vertrouwen onderwerpen aan Uw H. Wil, die de Barmhartigheid zelf is.
Door onze Heer Jezus Christus, de Koning van de Barmhartigheid die met U en de H. Geest Zijn Barmhartigheid toont in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Laatst bijgewerkt op ( Wednesday 30 June 2010 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.