Start arrow Rozenkrans gebeden arrow Rozenkrans arrow Rozenkrans met de Lichtende Geheimen
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
Rozenkrans met de Lichtende Geheimen PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Wednesday 26 May 2010
De Lichtende Geheimen. (hoogtepunt is de instelling van de H. Eucharistie op donderdag).

Rozenhoedje met de Lichtende Geheimen

(donderdag)

Kruisteken:
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Vandaag willen wij dit Rozenhoedje bidden:

-om wijsheid voor alle leiders in de wereld, vooral de regeringsleiders, en dat ze zullen streven naar     gerechtigheid en vrede;

-voor de bekering van de zondaars en ongelovigen, en de redding van allen die ons dierbaar zijn.

-met een eigen intentie voor ...

 

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer;
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven;
Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden;
Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen,
de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven.  Amen.

 

Onze Vader ... 

U komt alle lof, eer en dank toe, o Vader, Zoon en Heilige Geest, tot in eeuwigheid.  Amen.


Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader. Wees gegroet ...
Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet ...
Ik groet U, Maria, Bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet ...


V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;

A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

 

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Eerste Geheim: Jezus wordt gedoopt in de Jordaan.

Gebed: Jezus, leid alle mensen tot het sacrament van het heilig Doopsel, opdat ze gereinigd mogen worden van erfzonden en andere zondesmet, en zo kinderen van God kunnen worden.

 

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,

A.  van nu af tot in eeuwigheid.

 

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...


O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

Tweede Geheim: Jezus openbaart Zich op de bruiloft van Kana.

Gebed: Jezus, wij bidden U voor allen die U nog niet kennen, en voor hen die de Waarheid zoeken. Wil ze allen eenmaal leiden tot U, Die de Weg, de Waarheid en het Leven zijt.

 

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,

A.  van nu af tot in eeuwigheid.

 

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...


O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

Derde Geheim: Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering.

Gebed: Jezus, wij bidden U voor de bekering voor de zondaars en ongelovigen. Maak ze ontvankelijk voor Uw Woord, opdat ze niet verloren zullen gaan. Leid alle christenen tot eenheid.

 

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,

A.  van nu af tot in eeuwigheid.

 

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

 

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

Vierde Geheim: Jezus verandert op wonderbaarlijke wijze van gedaante op de berg Tabor.

Gebed: Jezus, leid alle mensen naar het hemels Paradijs, zodat ze U voor eeuwig in heerlijkheid kunnen aanschouwen.

 

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,

A.  van nu af tot in eeuwigheid.

 

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...


O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

 

Vijfde Geheim: Jezus stelt de H. Eucharistie in bij het Laatste Avondmaal.

Gebed: Jezus, moge alle mensen de betekenis van het heilig Sacrament des Altaars kennen en de waarde ervan beseffen. Geloofd en geprezen zijt Gij, o Jezus Christus, in het Allerheiligst Sacrament.

 

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,

A.  van nu af tot in eeuwigheid.

 

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...


O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

Laatst bijgewerkt op ( Saturday 19 June 2010 )
 
< Vorige

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.