Start arrow Rozenkrans gebeden arrow Rozenhoedje arrow Rozenhoedje met de Blijde Geheimen
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
Rozenhoedje met de Blijde Geheimen PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Wednesday 26 May 2010

Rozenhoedje met de Blijde Geheimen

(maandag en zaterdag)

Kruisteken:
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Vandaag willen wij dit Rozenhoedje bidden:

-tot eerherstel aan Gods heilige Naam, die zo vaak misbruikt wordt;

-tot eerherstel aan het Allerheiligst Hart van Jezus, waar velen geen acht op slaan;

-tot eerherstel aan Jezus in het Allerheiligst Sacrament, dat door velen wordt miskend.

-met een eigen intentie voor ...

 

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer;
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven;
Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden;
Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen,
de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven.  Amen.

 

Onze Vader ... 

U komt alle lof, eer en dank toe, o Vader, Zoon en Heilige Geest, tot in eeuwigheid.  Amen.


Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader. Wees gegroet ...

Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet ...
Ik groet U, Maria, Bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet ...


V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;

A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

 

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Eerste Geheim: De Engel Gabriël brengt de Blijde Boodschap aan Maria.

Overweging: geloof, nederigheid en overgave.

Gebed: Hemelse Vader, wij danken U voor deze blijde boodschap van ontferming, waarin U ons de komst van Uw zeer geliefde Zoon Jezus hebt aangekondigd.

 

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,

A.  van nu af tot in eeuwigheid.

 

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...


O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

 

Tweede Geheim: De Heilige Maria bezoekt haar nicht Elizabeth.

Overweging: naastenliefde en edelmoedigheid.

Gebed: Moeder Maria, indachtig deze blijde ontmoeting bidden wij: wil al Uw kinderen tot U leiden, en leid ze door U tot Jezus.

 

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,

A.  van nu af tot in eeuwigheid.

 

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...


O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

 

Derde Geheim: Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem.

Overweging: geest van eenvoud en armoede.

Gebed: Jezus, wij danken U dat U tot ons gekomen bent in de heilige kerstnacht. Met eerbied en in dankbaarheid gedenken wij Uw grote daden, de Blijde Boodschap die U ons gebracht heeft, en dat U ons verlost hebt, en verzoend hebt met onze Hemelse Vader.

 

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,

A.  van nu af tot in eeuwigheid.

 

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...


O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

Vierde Geheim: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen.

Overweging: gehoorzaanheid, reinheid, trouw en toewijding.

Gebed: Hemelse Vader, wij aanbidden U, wij geloven in U, wij hopen op U en hebben U lief. Wij wijden ons geheel toe aan Uw liefdevol Goddelijk Hart.

 

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,

A.  van nu af tot in eeuwigheid.

 

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...


O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

Vijfde Geheim: Jezus wordt in de tempel wedergevonden.

Overweging: dat allen Jezus mogen vinden. Streven naar eenheid met Jezus.

Gebed: Jezus, wij bidden U voor allen die U nog niet kennen en allen die de Waarheid zoeken. Mogen ze U eenmaal vinden en erkennen als Zoon van God, als Brenger van de Blijde Boodschap en onze liefdevolle Verlosser.

 

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,

A.  van nu af tot in eeuwigheid.

 

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...


O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

Laatst bijgewerkt op ( Wednesday 26 May 2010 )
 
Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.