Start arrow Rozenkrans gebeden arrow Rozenkrans arrow Rozenkrans met de Hoopvolle Geheimen
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 1 gast online
Rozenkrans met de Hoopvolle Geheimen PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Wednesday 26 May 2010

Op maandag: de Hoopvolle Geheimen. (aan het begin van de week bidden wij God om versterking van onze hoop).

Rozenhoedje met de Hoopvolle Geheimen

 

Kruisteken:
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Vandaag willen wij dit Rozenhoedje bidden:

-om bijstand en kracht voor allen die onder welke omstandigheid dan ook te lijden hebben;

-voor allen die in moeilijkheden of in nood verkeren en alle stervenden;

-om kracht en geduld, voor allen die zich inzetten voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van de medemens.

-met een eigen intentie voor ...

 

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer;
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven;
Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden;
Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen,
de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven.  Amen.

 

Onze Vader ... 

U komt alle lof, eer en dank toe, o Vader, Zoon en Heilige Geest, tot in eeuwigheid.  Amen.


Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader. Wees gegroet ...
Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet ...
Ik groet U, Maria, Bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet ...


V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;

A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

 

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Eerste Geheim: Jezus heerst als Koning.

Gebed: Jezus, zend ons de Heilige Geest, opdat het aanschijn van de wereld zich moge vernieuwen, en Uw Rijk op aarde gestalte moge krijgen.

 

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,

A.  van nu af tot in eeuwigheid.

 

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...


O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

Tweede Geheim: Jezus leeft en werkt in Zijn Kerk.

Gebed: Jezus, leid alle mensen tot de waarheid van het heilig Evangelie. Maak ze ontvankelijk voor Uw Woord en de geloofsleer van de Katholieke Kerk.

 

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,

A.  van nu af tot in eeuwigheid.

 

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...


O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

Derde Geheim: Jezus zal wederkomen in Heerlijkheid.

Gebed: Jezus, geef ons heilige priesters, die allen Uw wederkomst op aarde weten voor te bereiden en zo veel mogelijk mensen kunnen leiden tot U.

 

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,

A.  van nu af tot in eeuwigheid.

 

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...


O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

Vierde Geheim: Jezus zal rechtspreken over levenden en doden.

Gebed: Jezus, wij bidden U voor de bekering van de zondaars en ongelovigen.

 

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,

A.  van nu af tot in eeuwigheid.

 

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...


O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

 

Vijfde Geheim: Jezus zal alles voltooien en ons een plaats bereiden in het Huis van de Vader.

Gebed: Jezus, wij bidden U voor de redding van alle zielen. Kom allen te hulp, die dreigen verloren te gaan. Dat bidden wij U op voorspraak van onze heilige Moeder Maria.

 

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,

A.  van nu af tot in eeuwigheid.

 

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...


O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

 

Laatst bijgewerkt op ( Saturday 19 June 2010 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.