Start arrow Rozenkrans gebeden arrow Rozenhoedje arrow Rozenhoedje met de Glorievolle Geheimen
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
Rozenhoedje met de Glorievolle Geheimen PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Wednesday 26 May 2010

Rozenhoedje met de Glorievolle Geheimen

(woensdag en zondag)

Kruisteken:
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Vandaag willen wij dit Rozenhoedje bidden:

-tot eerherstel aan onze heilige Moeder Maria, die door velen niet wordt erkend en vereerd;

-tot eerherstel aan het liefdevol onbevlekt Hart van Maria, dat door velen niet wordt bemind;

-tot eerherstel aan God, voor alle zonden en fouten die wijzelf ooit begaan hebben.

-met een eigen intentie voor ...

 

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer;
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven;
Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden;
Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen,
de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven.  Amen.

 

Onze Vader ... 

U komt alle lof, eer en dank toe, o Vader, Zoon en Heilige Geest, tot in eeuwigheid.  Amen.


Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader. Wees gegroet ...
Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet ...
Ik groet U, Maria, Bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet ...


V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;

A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

 

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Eerste Geheim: Jezus verrijst uit de doden.

Overweging: door Jezus werden wij kinderen van de Vader en zijn wij tempels van de Heilige Geest. God heeft het Leven in Zichzelf en in die eenheid zullen wij ook eens verrijzen.

Gebed: Heer Jezus, wil alle mensen leiden tot de verrijzenis in U op de laatste dag.

 

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,

A.  van nu af tot in eeuwigheid.

 

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...


O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

 

Tweede Geheim: Jezus stijgt op ten Hemel.

Overweging: de eeuwige vreugde in de Hemel is ook onze toekomst, onze verwachting en ons einddoel.

Gebed: Heer Jezus, U, Die ten Hemel bent opgestegen en zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader, wil voor ons ten beste spreken; zend ons de Heilige Geest. Wil alle zielen tot U trekken, opdat Uw Woord gestalte moge krijgen en ze niet verloren zullen gaan.

 

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,

A.  van nu af tot in eeuwigheid.

 

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...


O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

 

Derde Geheim: De Heilige Geest daalt neder over de Apostelen.

Overweging: vragen om licht en wijsheid, medewerken met de Genade.

Gebed: Kom, Heilige Geest, wil wonen in de harten van alle volkeren, en ontsteek in hen het vuur van Uw Goddelijke Liefde. Heer, geef ons goede priesters om Uw heilig dienstwerk voort te kunnen zetten.

 

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,

A.  van nu af tot in eeuwigheid.

 

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...


O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

Vierde Geheim: De Heilige Maria wordt in de Hemel opgenomen.

Overweging: Maria is ook onze Moeder en nu reeds met ziel en lichaam in de Hemel.

Gebed: Moeder Maria, wil  altijd onze Voorspreekster zijn bij Jezus en Toevlucht voor allen die U aanroepen.

 

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,

A.  van nu af tot in eeuwigheid.

 

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...


O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

Vijfde Geheim: De Heilige Maria wordt in de Hemel gekroond.

Overweging: toewijding aan Maria. Geloofsvol volharden in de taak van iedere dag.

Gebed: Heilige Maria, Koningin des Hemels, Koningin van vrede en Koningin van de heilige Rozenkrans, bid voor ons; bescherm al Uw kinderen tegen de gevaren in de wereld en het kwade van de duivel.

 

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,

A.  van nu af tot in eeuwigheid.

 

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...


O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

Laatst bijgewerkt op ( Wednesday 26 May 2010 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2018 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.