Start arrow Rozenkrans gebeden arrow Rozenhoedje arrow Rozenhoedje met de Droevige Geheimen
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
Rozenhoedje met de Droevige Geheimen PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Wednesday 26 May 2010

Rozenhoedje met de Droevige Geheimen

(dinsdag en vrijdag)

Kruisteken:
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Vandaag willen wij dit Rozenhoedje bidden:

-voor onze overleden familieleden en dierbaren;

-voor de verlossing van de zielen in het vagevuur, in het bijzonder voor hen, voor wie niemand bidt.

-met een eigen intentie voor ...

 

Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;
En in Jezus Christus, Zijn enige Zoon, onze Heer;
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven;
Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden;
Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen,
de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven.  Amen.

 

Onze Vader ...  

U komt alle lof, eer en dank toe, o Vader, Zoon en Heilige Geest, tot in eeuwigheid.  Amen.


Ik groet U, Maria, Dochter van God de Vader. Wees gegroet ...
Ik groet U, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet ...
Ik groet U, Maria, Bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet ...


V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;

A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.

 

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de Hemel, vooral diegenen die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.

Eerste Geheim:  Jezus bidt in doodsangst tot Zijn Hemelse Vader.

Overweging: aanvaarden van Gods wil en berouw over de zonden.

Gebed: Jezus, met eerbied gedenken wij de doodsangst die U hebt uitgestaan in de Hof van Olijven, waarbij U wist wat U zou overkomen.

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,

A.  van nu af tot in eeuwigheid.

 

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...


O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

Tweede geheim: Jezus wordt gegeseld.

Overweging: boetvaardigheid en offerzin.

Gebed: Jezus, met eerbied gedenken wij de eerste grote marteling die U hebt ondergaan toen U, gebonden aan een zuil, gegeseld werd en Uw Lichaam werd verminkt met bloedende wonden.

 

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,

A.  van nu af tot in eeuwigheid.

 

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...


O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

Derde Geheim: Jezus wordt met doornen gekroond.

Overweging: versterving van de eigenliefde, akte van eerherstel. Besef van eigen nietigheid.

Gebed: Jezus, met eerbied gedenken wij de bespottingen en vernederingen die U hebt ondergaan, en de pijnen die U geleden heeft van de doornen kroon, de stok- en vuistslagen.

 

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,

A.  van nu af tot in eeuwigheid.

 

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...

 

O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

 

Vierde Geheim: Jezus draagt Zijn Kruis naar de berg van Calvarie.
Overweging: geduld in lijden en smart.

Gebed: Jezus, met eerbied gedenken wij de ergste pijn die U geleden heeft bij het dragen van Uw Kruis, waaronder U driemaal gevallen bent.


V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,

A.  van nu af tot in eeuwigheid.

 

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...


O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

 

Vijfde Geheim: Jezus sterft aan het Kruis.

Overweging: dank voor de verlossing en liefde tot de evenmens.

Gebed: O goede Jezus, U stierf, maar de bron van Leven stroomde uit over de zielen, en de oceaan van Barmhartigheid werd geopend voor heel de wereld. O Bron van Leven, onmetelijke Goddelijke Barmhartigheid, omvat heel de wereld en stort U over ons uit. O Bloed en Water die stroomden uit het Hart van Jezus als een bron van barmhartigheid voor ons, wij vertrouwen op U.

 

V.  De heilige Namen van Jezus, Maria en Jozef moeten zijn gezegend,

A.  van nu af tot in eeuwigheid.

 

Onze Vader ...   Wees gegroet ... (10x)   Eer aan de Vader ...


O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden ...

 

Geloofd en geprezen zijt Gij, o Jezus Christus, omdat Gij door Uw lijden en heilig Kruis de wereld hebt verlost.

Laatst bijgewerkt op ( Wednesday 26 May 2010 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.