Start arrow Rozenkrans gebeden arrow Overige Rozenkransen arrow Rozenkrans van de Wonden van Jezus
in de Geest van Gebed
 
 
Main Menu
Start
Algemeen
Rozenkrans gebeden
De Bron van het Geluk
Gebeden bibliotheek
Noveen gebeden
Artikelen GvG
Bedevaart impressies
Kalender
Links
Classic Geest van Gebed
^
^
Wie is Online?
We hebben 2 gasten online
Rozenkrans van de Wonden van Jezus PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Johfrael   
Saturday 02 May 2009

Rozenkrans van de Wonden van Jezus

In de Naam van de Vader ... (Kruisteken)
Twaalf Artikelen van het Geloof ...(Geloofsbelijdenis)

Men begint deze rozenkrans met de volgende aanroepingen:
O Jezus, Goddelijke Zaligmaker, wees ons en de hele wereld genadig!
Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de hele wereld!
O Jezus, schenk ons genade en barmhartigheid in de hedendaagse gevaren, en bescherm ons door Uw Kostbaar Bloed!
Eeuwige Vader, wees ons genadig door het Bloed van Uw enige Zoon Jezus Christus; wij smeken U: wees ons genadig!

Bid op de grote kralen:
Eeuwige Vader, ik offer U op de Wonden van Onze Heer Jezus Christus om de wonden van onze zielen te genezen.


Bid op de kleine kralen van elk tientje:
Mijn Jezus, schenk ons vergeving en barmhartigheid door de verdiensten van Uw Heilige Wonden.

Bid op het einde:

V. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;
A. zoals het was in het begin en nu, en altijd en in de eeuwen der eeuwen.  Amen.


Oorsprong en beloften:

Om de verering van Zijn Heilige Wonden aan te moedigen heeft Jezus ons de volgende schietgebeden gegeven, die wij gemakkelijk kunnen aanleren en dikwijls kunnen opzeggen tijdens onze dagelijkse bezigheden:
“Eeuwige Vader, ik offer U op de Wonden van Onze Heer Jezus Christus om de wonden van onze zielen te genezen!”
“Mijn Jezus, schenk ons vergeving en barmhartigheid door de verdiensten van Uw Heilige Wonden!”
Deze aanroepingen werden gedicteerd door Jezus aan zuster Maria-Martha Chambon, een nederige lekezuster bij de Visitandinnen te Chambéry, op 21 maart 1907 in geur van heiligheid overleden, en die verzekerde dat Jezus aan deze devotie de volgende beloften heeft verbonden:
1. “Aan al wat Mij zal gevraagd zal worden met de aanroeping van Mijn Heilige Wonden zal gevolg geven. Verspreid deze devotie!
2. Waarlijk, dit gebed komt niet van deze aarde maar vanuit de hemel; het kan alles verkrijgen... het bevat alles.
3. Mijn Heilige Wonden ondersteunen de wereld...vraag Mij de gunst Mijn wonden altijd te beminnen, omdat ze genadebronnen zijn. Doe er vaak beroep op, breng ze naar de medemens, prent deze devotie in de zielen!
4. Hebt gij smarten te verduren, leg ze spoedig in Mijn Wonden en ze zullen verzacht worden!
5. Bij de zieken moet ge vaak deze aanroepingen uiten: “Mijn Jezus, schenk hem/haar vergeving...” Dit gebed verlicht ziel en lichaam.
6. En de zondaar die bidt: “Eeuwige Vader, ik offer U op de Wonden van Jezus...” zal zich bekeren.
7. Mijn Wonden zullen de uwe genezen.
8. Geen dood voor de ziel die in Mijn Wonden haar toevlucht zoekt; Zij geven haar, het ware leven.
9. Bij elk woord van het kroongebed der Barmhartigheid laat Ik een druppel van Mijn Bloed op de ziel van een zondaar vallen.
10. De ziel die Mijn Heilige Wonden vereerd heeft en ze de Eeuwige Vader heeft opgedragen voor de zielen in het vagevuur, zal in zijn/haar stervensuur door de Heilige Maagd Maria en de Engelen tot Mij geleid worden; in Mijn glorie zal ik ze opnemen en kronen.
11. De Heilige Wonden openen de schat der schatten voor de zielen in het Vagevuur.
12. De devotie tot Mijn Wonden is het geneesmiddel in deze slechte tijden.
13. Vruchten van heiligheid spruiten uit Mijn Wonden. Overweeg ze om voortdurend uw liefde te vernieuwen!
14. Mijn kind, door uw daden in Mijn Heilige Wonden te dompelen worden ze waardevol; uw minste daden, door Mijn Bloed bedekt, zullen Mijn Hart verkwikken.
15. Offer Mijn Heilige Wonden aan de Eeuwige Vader; te zamen met Mijn Onbevlekte Moeder zullen Zij de zegepraal van de Kerk bewerkstelligen.”
Laatst bijgewerkt op ( Sunday 12 September 2010 )
 
< Vorige   Volgende >

© 2019 in de Geest van Gebed
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.